couple, romantic, together-5302344.jpg

Terapia par – kiedy warto skorzystać?

TERAPIA PAR, DLA KOGO?

Terapia par to pomoc terapeutyczna, która służy przezwyciężeniu trudności pojawiających się w związku intymnym. Może z niej skorzystać każda para, która uzna, że potrzebuje zewnętrznego wsparcia dla swojej relacji. Nie ma znaczenia, czy para pozostaje w związku formalnym czy nieformalnym oraz jakiego wyznania są partnerzy lub małżonkowie. Nie liczy się też pochodzenie, światopogląd, orientacja seksualna czy jakiekolwiek inne okoliczności.

Kiedy warto zgłosić się na terapię par?

Wśród najczęstszych problemów, które przeszkadzają parom w budowaniu szczęśliwego związku (patrz tutaj) znajdują się między innymi:

1. Problemy w komunikacji i trudności we wzajemnym zrozumieniu

Partnerzy relacji zgłaszający się na terapię par najczęściej zmagają się z różnymi trudnościami w komunikacji. Niestety często zdarza się, że nie tyle nie potrafimy zrozumieć perspektywy partnera, co nie chcemy zgodzić się na posiadanie przez niego innego sposobu widzenia spraw niż nasz własny. W tym wypadku kluczem w terapii par jest zaakceptowanie wzajemnych różnic i nauka uważnego słuchania drugiej strony, zamiast kolejnych prób forsowania swoich racji.

2. Nierozwiązane problemy z przeszłości

Każdy człowiek ma za sobą pewien zasób doświadczeń, które wpływają na jego rozwój i sposób bycia. Zdarza się, że w pary łączą się osoby, które nie przejawiają skutecznych strategii radzenia sobie z konfliktami. To z kolei znacznie utrudnia rozwiązywanie problemów pojawiających się w relacji. Terapia małżeńska/par, skupia się tutaj na wypracowaniu nowych, bardziej efektywnych wzorców komunikacji i sposobów rozwiązywania sporów.

3. Niespełnione oczekiwania

Jednym z częstych problemów poruszanych na psychoterapii dla par jest ogrom trudnych emocji związanych z niezrealizowanymi oczekiwaniami wobec partnera lub samej relacji. Ludzie czasami nie są do końca świadomi własnych oczekiwań, a mimo to liczą, że druga osoba je odgadnie i spełni. To przekonanie często skutkuje narastającym rozczarowaniem i frustracją. Podczas terapii dla małżeństw/par, partnerzy relacji mają szansę skupić się bardziej na tym, co sami wnoszą do związku, a nie na tym, co mogą na nim zyskać.

4. Trudności w sferze seksualnej

Kwestie stosunków seksualnych często pojawiają się jako jeden z problemów dotykających małżeństwa i pary. Warto zauważyć, że trudności w tej sferze niejednokrotnie wiążą się z nieprawidłowościami w innych obszarach relacji. Wspomniane wcześniej problemy z wzajemną komunikacją lub liczne rozczarowania skutecznie obniżają satysfakcję i poczucie bezpieczeństwa w związku. To z kolei odbija się na spadku intymności i pożyciu seksualnym. Dodatkowo psychoterapia dla par pomaga odkryć partnerom różnice w postrzeganiu przez nich aktywności seksualnej.

5. Żale i urazy

Na terapię dla par zgłaszają się również osoby, które nie mogą poradzić sobie z dawnymi ranami doznanymi w relacji. W trakcie sesji na jaw wychodzą często nieuświadomione lub niewypowiedziane wcześniej żale dotyczące przeszłych wydarzeń. Czasem okazuje się nawet, że stanowią one zarzewie obecnych problemów. Partnerzy z pomocą terapeuty uczą się brać odpowiedzialność za swoje emocje, dotychczasowe czyny i działania, które mogą podjąć w celu poprawy sytuacji.

6. Niewierność

Brak wierności to najczęstsza przyczyna utraty zaufania i poczucia bezpieczeństwa w związku. Zdradę przeważnie uznaje się za swoisty rezultat problemów w relacji, który ma służyć ucieczce od trudności lub osiągnięcie spełnienia w interakcji z inną osobą. Jeśli da się zauważyć, że w związku zaczyna brakować bliskości, to warto zadbać o szczere rozmowy i zaangażować się w poprawę jakości relacji.

Po czym można poznać, czy wymienione wcześniej trudności Was dotyczą?

Z pomocą może przyjść spis typowych objawów występowania problemów w związku. A są nimi:

  • poczucie skrzywdzenia/wykorzystania, 
  • poczucie izolacji emocjonalnej,
  • częste nieporozumienia i kłótnie wynikające z problemów z komunikacją,
  • akty agresji (zarówno słownej jak i fizycznej),
  • epizody wzburzenia emocjonalnego (intensywne doznawanie złości lub lęku),
  • okresy przygnębienia,
  • unikanie partnera,
  • wątpienie w dobre intencje drugiej osoby,
  • uprzedmiotowienie wzajemnych kontaktów.

Dlaczego warto rozważyć terapię par?

Przede wszystkim terapia par i małżeństw pomaga partnerom zyskać większą świadomość własnych oczekiwań, pragnień, potrzeb, wyznawanych zasad i wartości czy swoich celów życiowych. Pomaga również zdać sobie sprawę z destrukcyjnych mechanizmów funkcjonujących w relacji. Często występujące schematy to np. schemat agresji i karania, system rywalizacji lub emocjonalna manipulacja czy wymuszanie.

Oprócz tego para wypracowuje umiejętności asertywnego komunikowania się, wspólnego rozwiązywania konfliktów, a także planowania i uzgadniania wspólnych decyzji oraz działań. Dodatkowo każda z osób tworzących związek zwiększa swoje zdolności do konstruktywnego radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz uczy się odpowiednio je wyrażać.           

Czego można się spodziewać na terapii dla par?

Na pierwszych spotkaniach terapeuta nawiązuje kontakt z parą oraz zawiera z nią kontrakt uwzględniający formę i cele współpracy. Podczas kolejnych sesji rozpoznawane są u partnerów sposoby myślenia, formy komunikacji i zachowania, które utrudniają im budowanie relacji i wspólne poszukiwanie rozwiązań problemów. Podczas terapii dla par rozwijane i wzmacniane są również pozytywne uczucia łączące obie osoby, wzajemne pragnienia oraz więź emocjonalna.

W trakcie procesu terapeutycznego często dochodzi do gwałtownych reakcji emocjonalnych jednego lub obojga partnerów oraz wzajemnych oskarżeń. Terapeuta par/małżeństw dba o podtrzymanie racjonalnego dialogu i zachęca do mówienia o swoich emocjach. Nie faworyzuje też żadnej ze stron, przeciwnie czuwa nad równym podziałem czasu i uwagi poświęcanej obu osobom.

Czego NIE należy się spodziewać?

Zazwyczaj ludzie decydujący się na terapię dla małżeństw/par oczekują, że terapeuta przyzna im rację lub stanie po ich stronie i pomoże zmienić zachowania ich partnera. Jednakże rolą terapeuty nie jest opowiadanie się za żadną ze stron ani spełnianie roli sędziego, który wskaże winnego problemów występujących w relacji. Terapeuta jest neutralny i otwarty na wartości pary (np. nie przekonuje do własnych koncepcji podziału obowiązków domowych).

W trakcie terapii par/małżeńskiej podejmowane są czasem tematy trudne, wstydliwe lub społecznie nieakceptowane (np. kwestie seksualne lub zachowania agresywne). Jednak są one omawiane w późniejszym etapie terapii, kiedy zbudowany jest już odpowiedni poziom zaufania i bezpieczeństwa między parą, a terapeutą.

Jeżeli Twój związek przechodzi kryzys, jeżeli napotykacie trudności w jakiejkolwiek dziedzinie funkcjonowania Waszego związku lub po prostu chcecie Wasz związek wzmocnić i rozwinąć, to zapraszam do kontaktu.